Kontakt :

 

Kučera Josef

Smetanova 4, 533 72  Moravany

 

Telefon: +420 776 095 059

izara@seznam.cz